FARMACOTHERAPIEGROEP ZEELAND

 

 

 

 

Datum                                    :

12 juni 2018

 

 

Preparaatnaam                                    :

KISQALI

 

 

Generieke naam                                    :

Ribociclib

 

 

Firma                                    :

NOVARTIS

 

 

Groep                                    :

Proteinekinaseremmers

 

 

Toedieningsvorm                                    :

KISQALI 200 mg tablet

 

 

Indicatie                                    :

Als eerstelijns endocriene therapie bij gemetastaseerd HR-positief, HER2-

 

negatief borstkanker bij postmenopauzale vrouwen in combinatie met een

 

aromataseremmer.

 

 

Gebruik                                    :

Oraal.

 

600 mg per dag gedurende 21 dagen in een cyclus van 28 dagen in

 

combinatie met continu gebruik van een aromataseremmer zoals letrozol

 

2,5 mg of anastrozol 1 mg. Behandeling gaat door tot er geen klinisch

 

voordeel meer is of er onaanvaardbare toxiciteit optreedt.

 

 

Werkingsmechanisme                                    :

Ribociclib remt reversibel en selectief cyclineafhankelijke kinasen (CDK) 4  

 

en 6. CDK 4 en 6 zijn belangrijk voor de groei en deling van cellen. Ribociclib

 

remt het cycline D-CDK4/6 complex waarmee wordt voorkomen dat er via

 

crosstalk fosforylering van het retinoblastoomeiwit optreedt. De celcyclus

 

komt dan tot stilstand in de G1-fase. Dit zorgt voor afgenomen celproliferatie

 

in borstkankercelllijnen

 

 

Voordelen                                    :

- Het effect op progressievrije overleving

 

- Geen verschil in kwaliteit van leven dan bij alleen gebruik van lezetrol

 

 

Nadelen                                    :

In vergelijking met palbociclib dienen er 3 tabletten versus 1 capsule per dag

 

ingenomen te worden. Ribociclib is nog niet geregistreerd voor toepassing in

 

de tweede lijn in tegenstelling tot palbociclib.

 

Frequent optreden van graad 3-4 neutropenie.

 

Interactie met CYP3A4 remmers en inductoren, wat mogelijk aanleiding kan

 

zijn tot dosisaanpassing van ribociclib. Zelf is ribociclib in dosering van

 

600 mg een sterke CYP3A4 remmer.

 

Verlenging van het Qt interval mogelijk. Hierom vooraf en 14 dagen na start

 

ECG maken.

 

 

Prijsvergelijking                                    :

Beide worden in de add-on regeling vergoed met:                     € 3434,40

 

KISQALI       200 mg, tablet 63 st.                ribociclib                    €                     3240,00

 

IBRANCE     125 mg, capsule 21 st.                palbociclib                    €                    2249,00

 

 

Plaatsbepaling                                    :

X Aanwinst                             

 

 

 

 

Bij de farmacotherapeutische plaatsbepalingen wordt een eventueel prijsverschil niet meegewogen.