FARMACOTHERAPIEGROEP ZEELAND

 

 

 

 

Datum                                    :

08-05-2018

 

 

Preparaatnaam                                    :

CYRAMZA

 

 

Generieke naam                                    :

ramucirumab

 

 

Firma                                    :

Lilly

 

 

Groep                                    :

Monoklonale antilichamen bij maligniteiten

 

 

Toedieningsvorm                                    :

CYRAMZA 10 mg/ml concentraat voor infusievloeistof flacon 10 ml

 

CYRAMZA 10 mg/ml concentraat voor infusievloeistof flacon 50 ml

 

 

Indicatie                                    :

Gevorderd maagcarcinoom of adenocarcinoom van de gastro-oesofageale

 

overgang met ziekteprogressie na eerdere chemotherapie met

 

platinaverbinding en pyrimidine-antagonist.

 

 

Gebruik                                    :

Intraveneus.

 

In combinatie met paclitaxel of als monotherapie indien combinatie met

 

paclitaxel niet geschikt is.

 

 

Werkingsmechanisme                                    :

Humaan antilichaam specifiek gericht op binding van de vasculaire

 

endotheelgroeifactorreceptor 2 (VEGF-receptor 2), de voornaamste mediator

 

van door VEGF geïnduceerde angiogenese. Door verhindering van ligand-

 

gestimuleerde activering van VEGF-receptor 2 neutraliseert het proliferatie en

 

migratie van endotheelcellen.

 

 

Voordelen                                    :

-  RAINBOW studie toont een winst van 2,2 maanden in mediane overall

 

survival voor combinatiebehandeling met ramucirumab plus paclitaxel ten

 

opzichte van placebo plus paclitaxel. 

 

 

Nadelen                                    :

- Intensieve behandeling gezien beperkte voordelen.

 

Toevoeging van ramucirumab aan paclitaxel leidt tot meer vermoeidheid,

 

hypertensie, leukopenie en neutropenie, maar niet tot een verhoogde

 

incidentie van neutropene koorts.

 

 

Prijsvergelijking                                    :

Bron: Medicijnkosten 08-05-2018

 

CYRAMZA 10 ml               dag 1 en 15                                    €                                        5797

 

PACLITAXEL                    dag 1, 8 en 15                                    €                                        1015

 

 

Plaatsbepaling                                    :

X Aanwinst(je)                 

 

 

 

 

Bij de farmacotherapeutische plaatsbepalingen wordt een eventueel prijsverschil niet meegewogen.