FARMACOTHERAPIEGROEP ZEELAND

 

 

 

 

Datum                                    :

6 maart 2018

 

 

Preparaatnaam                                    :

KEVZARA

 

 

Generieke naam                                    :

sarilumab

 

 

Firma                                    :

Sanofi Genzyme

 

 

Groep                                    :

immuunsuppressiva, interleukineremmers

 

 

Toedieningsvorm                                    :

KEVZARA voorgevulde pen 150 mg 1,14 ml

 

KEVZARA voorgevulde spuit 150 mg 1,14 ml

 

 

Indicatie                                    :

I.c.m. methotrexaat voor de behandeling van matige tot ernstige RA bij

 

volwassen patiënten die onvoldoende reageren op of intolerant zijn voor één

 

of meerdere dmards.

 

Als monotherapie in geval van intolerantie voor MTX of wanneer de

 

behandeling met MTX niet geschikt is.

 

 

Gebruik                                    :

Subcutaan.

 

200 mg eenmaal per 2 weken s.c. eventueel; 150 mg eenmaal per 2 weken.

 

 

Werkingsmechanisme                                    :

Immunosuppressivum, interleukineremmer. Humaan monoklonaal

 

antilichaam (subtype IgG1), bindt aan en blokkeert de IL-6-receptor (IL-6-Rα).

 

Remt daardoor de IL-6-gemedieerde signalering, waarbij glycoproteïne 130

 

en STAT-3 betrokken zijn. IL-6 is een cytokine dat diverse cellulaire

 

responsen stimuleert, zoals proliferatie, differentiatie, overleving en apoptose.

 

Het kan hepatocyten activeren om acute-fase-eiwitten vrij te geven,

 

waaronder C-reactieve proteïne (CRP) en serumamyloïd A. IL-6 speelt een

 

rol bij migratie en activering van T-cellen, B-cellen, monocyten en

 

osteoclasten, wat bij patiënten met reumatoïde artritis leidt tot bot-erosie,

 

synoviale en systemische ontstekingen.

 

 

Voordelen                                    :

1x per 2 weken subcutane injectie in een autoinjectorpen of wegwerpspuit

 

 

Nadelen                                    :

Geen vergelijkende studie met Roactemra (recombinant gehumaniseerd IL-6

 

remmer)

 

 

Prijsvergelijking                                    :

Prijs per 2 weken:

 

ROACTEMRA   1 x per week                 tocilizumab                         €                         546,00

 

KEVZARA         1 x per 2 weken                         sarilumab                         €                         591,00

 

 

Plaatsbepaling                                    :

X Biedt voordelen gezien de pen injectie die het andere preparaat niet kent,

 

en 1 x per 2 weken i.p.v. 1 x per week.

 

 

 

 

Bij de farmacotherapeutische plaatsbepalingen wordt een eventueel prijsverschil niet meegewogen.