FARMACOTHERAPIEGROEP ZEELAND

 

 

 

 

Datum                                    :

14 oktober 2015

 

 

Preparaatnaam                                    :

INCRUSE

 

 

Generieke naam                                    :

umeclidinium

 

 

Firma                                    :

GlaxoSmithKline

 

 

Groep                                    :

Parasympathicolytica

 

 

Toedieningsvorm                                    :

INCRUSE 55 µg/dss, ellipta 30 dss

 

 

Indicatie                                    :

Bronchus verwijdende onderhoudsbehandeling ter verlichting van symptomen

 

bij volwassen patiënten met een chronische obstructieve longziekte (COPD).

 

Volgens fabrikant vooral naast Relvar (ICS/LABA) als triple therapie bij

 

exacerbaties (zelfde device)

 

 

Gebruik                                    :

Inhalatie.

 

1 x daags 1 inhalatie (= 55 µg)

 

 

Werkingsmechanisme                                    :

Umeclidiniumbromide is een langwerkende muscarinereceptorantagonist

 

(LAMA).

 

Het is een chinuclidinederivaat cholinerge muscarinereceptorsubtypen.

 

Umeclidiniumbromide oefent de bronchus verwijdende werking uit door

 

competitief de binding van acetylcholine aan cholinerge

 

muscarinereceptoren op het gladde spierweefsel in de luchtwegen te

 

remmen.

 

Het vertoont een langzame reversibiliteit bij het humane M3-

 

muscarinereceptorsubtype in vitro en een lange werkingsduur in vivo

 

wanneer het direct in de longen wordt toegediend in preklinische

 

modellen.

 

 

Voordelen                                    :

Zelfde device als Relvar (ICS/LABA) en daardoor bij triple therapie

 

naast Relvar de voorkeur

 

 

Nadelen                                    :

-

 

 

Prijsvergelijking                                    :

Behandeling voor 30 dagen

 

INCRUSE Ellipta                                                umeclidinium                                                €                                                39,90

 

SEEBRI Breezehaler                                                glycoyrronium                                                €                                                35,46

 

EKLIRA Genuair                                                aclidinium                                                €                                                36,92

 

SPIRIVA Handihaler                                                tiotropium                                                €                                                43,80

 

 

 

 

Plaatsbepaling                                    :

X Biedt geen relevante voordelen

 

 

 

 

Bij de farmacotherapeutische plaatsbepalingen wordt een eventueel prijsverschil niet meegewogen.