FARMACOTHERAPIEGROEP ZEELAND

 

 

 

 

Datum                                   :

11 maart 2016

 

 

Preparaatnaam                                   :

ENTRESTO

 

 

Generieke naam                                   :

sacubitril / valsartan

 

 

Firma                                   :

Novartis

 

 

Groep                                   :

 

 

 

Toedieningsvorm                                   :

Omhuld tablet in de sterktes: 24/26, 49/51 en 97/103 sacubitril/valsartan.

 

De valsartan in deze combinatie heeft een hogere biologische

 

beschikbaarheid dan valsartan in andere tabletformuleringen.

 

De 26, 51, 103 mg valsartan in Entresto komen overeen met 40, 80 en 

 

160 mg valsartan in andere tabletformuleringen.

 

 

Indicatie                                   :

Symptomatisch chronisch hartfalen bij volwassenen met een verminderde

 

ejectiefractie.

 

 

Gebruik                                   :

Oraal.

 

Begindosering: 2xdaags 1 tablet 49/51 per dag. Na 2-4 weken de dosering.

 

verhogen naar de streefdosering van 1 tablet 97/103 2x/dag. Rekening

 

houden met mensen die nog niet eerder een ace-remmer of AII-remmer

 

hebben gebuikt, een lage SBD hebben of een ernstig verminderde nierfunctie

 

hebben (<30 ml/min/1,73 m2).

 

 

Werkingsmechanisme                                   :

Combinatie van een neprilysineremmer (neutrale endopeptidase, NEP) en

 

een angiotensinereceptorblokker (ARB). Sacubitril is een prodrug en wordt na

 

opname gemetaboliseerd tot de actieve metaboliet LBQ657, een

 

NEP-remmer. Dit zorgt voor vaatverwijding, diurese en natriurese, stijging

 

van de renale doorbloeding en glomerulaire filtratiesnelheid, remming van de

 

renine- en aldosteronafgifte, verlaging van de sympatische activiteit en voor

 

antihypertrofe en antifibrotische effecten. Dit in combinatie met de effecten

 

van valsartan: onder andere tot vasodilatatie en een verminderde

 

aldosteronsecretie.           

 

 

Voordelen                                   :

Kleinere kans op angio-oedeem t.o.v. valsartan:

 

- 20% risicoreductie

 

 

Nadelen                                   :

Niet een nadeel, maar wel te benoemen:

 

- contra-indicatie voor ACE-remmers en AngII antagonisten

 

 

Prijsvergelijking                                   :

Een prijsvergelijking is lastig, aangezien dit het eerste preparaat in deze een

 

nieuwe klasse is. Hieronder een vergelijking met alleen valsartan ter indicatie.

 

ENTRESTO (24/26)                                                                        €                                         138,60

 

ENTRESTO (49/51)                                                                        €                                         138,60

 

ENTRESTO (92/103)                                                                      €                                         277,20

 

VALSARTAN   40                                                                               €                                         2,99

 

VALSARTAN   80                                                                               €                                         2,99

 

VALSARTAN 160                                                                             €                                         3,99

 

 

Plaatsbepaling                                   :

X Aanwinst                      

 

 

 

 

Bij de farmacotherapeutische plaatsbepalingen wordt een eventueel prijsverschil niet meegewogen.