FARMACOTHERAPIEGROEP ZEELAND

 

 

 

 

Datum                                    :

17 juni 2016

 

 

Preparaatnaam                                    :

PECFENT

 

 

Generieke naam                                    :

fentanyl

 

 

Firma                                    :

Kyowa Kirin

 

 

Groep                                    :

Opioïden

 

 

Toedieningsvorm                                    :

PECFENT 100 µg/dss neusspray 8 dss

 

PECFENT 400 µg/dss neusspray 8 dss

 

 

Indicatie                                    :

Onder controle houden van doorbraakpijn (BTP) bij volwassenen die al

 

een onderhoudstherapie met opioïden ondergaan voor chronische

 

kankerpijn.

 

Onderhoudstherapie wordt gedefinieerd als tenminste 60 mg orale

 

Morfine per dag, ten minste 25 µg transdermale Fentanyl per uur,

 

ten minste 30 mg Oxycodon per dag, ten minste 8 mg oraal

 

Hydromorfon per dag of een equianalgetische dosis van een ander

 

opioïd gedurende een week of langer.

 

 

Gebruik                                    :

Nasaal.

 

Aanvangdosis: 1 spray van 100 µg; patiënten moeten ten minste 4 uur

 

wachten alvorens een volgend BTP-episode te behandelen met PECFENT.

 

Titratie: Als de aanvangsdosis geen effect heeft, kan voor de volgende

 

BTP-episode een hogere dosis van 2 sprays van 100 µg (1 in elk

 

neusgat) worden gebruikt. Als deze dosis niet helpt kan gekozen worden voor

 

de 400 µg PECFENT spray 1 dosis en als dat onvoldoende helpt hiervan

 

2 sprays (1 in elke neusgat). Zodra een effectieve dosis is bereikt, dient deze

 

gedurende 2 opeenvolgende behandelde BTP-episoden te worden bevestigd.

 

Onderhoud: Doorgaan met de vastgestelde effectieve dosis tot maximaal

 

4 dosis per dag.

 

Dosisbijstelling: Enkel de dosis verhogen als de dan gebruikte dosis de

 

BTP gedurende een aantal opeenvolgende episoden niet adequaat kan

 

behandelen.

 

Herzie de achtergrondtherapie met opioïden als de patiënt constant meer

 

dan 4 BTP-episoden per 24 uur heeft. Verlaag de dosis van PECFENT als

 

bijwerkingen ondraaglijk zijn of aanhouden.

 

Stoppen met de behandeling: men dient onmiddellijk te stoppen met de

 

behandeling met PECFENT wanneer de patiënt geen BTP-episoden meer

 

ondervindt. De behandeling van de achtergrondpijn dient volgens voorschrift

 

worden voortgezet. Als stoppen met de gehele opioïdentherapie nodig is,

 

moet de patiënt nauwlettend worden gevolgd door de arts, daar geleidelijk

 

afnemende titratie noodzakelijk is om ontwenningsverschijnselen te

 

voorkomen.

 

 

Werkingsmechanisme                                    :

Fentanyl is een opiaatagonist met een sterke affiniteit voor de µ-receptor.

 

De µ-receptor heeft te maken met supra spinale analgesie,

 

ademhalingsdepressie, euforie en (fysische) afhankelijkheid. De Cmax wordt

 

na nasale toediening in 15-21 minuten bereikt, de relatieve biologische

 

beschikbaarheid t.o.v. oromucosale toediening is ongeveer 120%.

 

 

Voordelen                                    :

- De flacon heeft een teller en een klik bij goede toediening

 

(controleerbaarheid)

 

- De verpakking is makkelijker te openen dan de Instanyl neusspray

 

- De flacon hoeft niet perse rechtop bewaard te worden

 

 

Nadelen                                    :

Geen.

 

 

Prijsvergelijking                                    :

100 µg/40 doses:

 

PECFENT                        5 verpakkingen van 8 doses                               €                                        256,25

 

INSTANYL                        1 verpakking van 40 doses                               €                                        324,71

 

 

Plaatsbepaling                                    :

X Aanwinst                      

 

 

 

 

Bij de farmacotherapeutische plaatsbepalingen wordt een eventueel prijsverschil niet meegewogen.