FARMACOTHERAPIEGROEP ZEELAND

 

 

 

 

Datum                                   :

3 juni 2016

 

 

Preparaatnaam                                   :

DUAVIVE

 

 

Generieke naam                                   :

geconjugeerde oestrogenen en bazedoxifeen

 

 

Firma                                   :

Merck Sharpe & Dohme

 

 

Groep                                   :

Oestrogenen

 

 

Toedieningsvorm                                   :

DUAVIVE geconjugeerde oestrogenen 0,45 mg /  bazedoxifeen 20 mg

 

tablet MGA

 

 

Indicatie                                   :

Symptomen van oestrogeendeficiëntie bij postmenopauzale vrouwen met

 

uterus (die minimaal 12 maanden geleden hun laatste menstruatie hebben

 

gehad), voor wie behandeling met een progestageen niet geschikt is.

 

 

Gebruik                                   :

Oraal.

 

Eenmaal daags 1 tablet.

 

Een vergeten tablet dient zo snel mogelijk alsnog te worden ingenomen. De

 

behandeling dient vervolgens te worden hervat als voorheen. Als meer dan

 

één tablet is vergeten, mag alleen de meest recente tablet alsnog worden

 

ingenomen. De patiënt mag geen dubbele dosis innemen om vergeten

 

tabletten te compenseren.

 

 

Werkingsmechanisme                                   :

Combinatie van geconjugeerde oestrogenen met de selectieve

 

oestrogeenreceptormodulator (SERM) bazedoxifeen, wat wordt gedefinieerd

 

als een weefselafhankelijk oestrogeencomplex (TSEC, ‘tissue selective

 

estrogen complex’). Bazedoxifeen verlaagt het door oestrogenen

 

geïnduceerde risico van endometriumhyperplasie bij vrouwen die geen

 

hysterectomie hebben ondergaan.

 

 

Voordelen                                   :

- Werkt ook tegen nachtelijke klachten (hevig transpireren en daardoor

 

slaapproblematiek).

 

- Minder kans op de ontwikkeling van een mammacarcinoom t.o.v. andere

 

oestrogeenpreparaten.

 

- Verminderd risico op door oestrogenen geïnduceerd risico van

 

endometriumhyperplasie.

 

 

Nadelen                                   :

- Buikpijn komt zeer vaak voor (>10%)

 

 

Prijsvergelijking                                   :

DUAVIVE                                                                 €                                        34,90

 

ESTRADIOL                                                             €                                        4,60

 

SYNAPAUZE                                                            €                                        3,81

 

TIBOLON                                                                 €                                        14,58

 

ESTRADIOL pleister                                                                     €                                        19,61

 

 

Plaatsbepaling                                   :

X Aanwinst                      

 

 

 

 

Bij de farmacotherapeutische plaatsbepalingen wordt een eventueel prijsverschil niet meegewogen.